Kontakt

Styrelsen

styrelsen@roslagsskutan1.com
E-posten når alla i styrelsen

Mauritz Silfverstolpe    Ordförande
Helmut Hiller                      Sekreterare
Karolin Knutsen-Öy       Kassör
Oskar Garberg                  Ledamot
Gunilla Hüllert                   Ledamot
Karl-Gustaf Selsing       Ledamot
Jari Vaaranmaa                Suppleant
Clara Svensson                Suppleant

Trädgårdsgruppen

Jari Vaaranmaa 
Klaus Schmidt

Gunilla Hüllert
Charlotte Bönnelyche

Post till föreningen skickas till:
Brf Roslagsskutan 1
Bodalsvägen 20, nb
181 37 Lidingö


View Larger Map