Kontakt

Styrelsen

styrelsen@roslagsskutan1.com
E-posten når alla i styrelsen

Mauritz Silfverstolpe    Ordförande
Anna Ruritz                         Sekreterare
Peder Kajström                Kassör
Oskar Garberg                   Ledamot
Gunilla Hüllert                    Ledamot
Karl-Gustaf Celsing        Ledamot
Jari Vaaranmaa                  Suppleant
Sofie Reutercrona           Suppleant

Trädgårdsgruppen

Jari Vaaranmaa
Klaus Schmidt
Karl-Gustaf Celsing
Gunilla Hüllert

Post till föreningen skickas till:
Brf Roslagsskutan 1
Bodalsvägen 20, nb
181 37 Lidingö


View Larger Map