Kontakt

Styrelsen

styrelsen@roslagsskutan1.com
E-posten når alla i styrelsen

Bo Westin                            Ordförande
Helmut Hiller                      Sekreterare
Karl-Gustaf Celsing       Kassör
Oskar Garberg                  Ledamot
Charlotte Bönnelyche  Ledamot
Karolin Knutsen-Öy       Ledamot

Mauritz Silfverstolpe   Suppleant
Jari Vaaranmaa                Suppleant
Clara Svensson                Suppleant

Trädgårdsgruppen

Jari Vaaranmaa 
Klaus Schmidt
Charlotte Bönnelyche

Post till föreningen skickas till:
Brf Roslagsskutan 1
Bodalsvägen 20, nb
181 37 Lidingö


View Larger Map