Kontakt

Styrelsen

styrelsen@roslagsskutan1.com
E-posten når alla i styrelsen

Mauritz Silfverstolpe    Ordförande
Louise Åhl Rosell             Sekreterare
Peder Kajström               Kassör
Oskar Garberg                  Ledamot
Gunilla Hüllert                   Ledamot
Karl-Gustaf Celsing       Ledamot
Jari Vaaranmaa                Suppleant
Annie Tidelius                  Suppleant

Trädgårdsgruppen

Jari Vaaranmaa
Klaus Schmidt
Karl-Gustaf Celsing
Gunilla Hüllert
Charlotte Bönnelyche

Post till föreningen skickas till:
Brf Roslagsskutan 1
Bodalsvägen 20, nb
181 37 Lidingö


View Larger Map