Uthyrning i andra hand

Andrahandsuthyrning Du behöver styrelsens tillstånd för att kunna hyra ut i andra hand. Vid ansökan om tillstånd att hyra ut i andra hand användes den blankett som finns på föreningens hemsida.

De skäl som godkänns för andrahandsuthyrning är: 

Dokumenterat arbete på annan ort

Dokumenterade studier på annan ort 

Vård av anhörig på annan ort 

Sjukdom 

Värnpliktstjänstgöring 

Sambo på prov 

Annat beaktansvärt skäl.

Styrelsen har satt en tidsgräns på tolv månader i taget. Kom ihåg att ansöka i god tid, minst 2 månader före planerad uthyrning. Från och med 2021-01-01 kommer en andrahandsupplåtelseavgift att tas ut. Den är 10% av aktuellt prisbasbelopp. Uthyrning utan tillstånd kan enligt Bostadsrättslagen medföra att du förlorar din bostadsrätt. Det juridiska ansvaret för lägenheten ligger kvar hos bostadsrättshavaren vid en andrahandsuthyrning.

Blanketten ska användas när en innehavare av en bostadsrättslägenhet vill ansöka om bostadsrättsföreningens tillstånd att hyra ut sin lägenhet. Via de här länkarna kan du fylla i och spara eller skriva ut din blankett för uthyrning i andra hand.