Renoveringar

Gällande renoveringar
Önskar du att göra ombyggnadsåtgärder såsom ändring av lägenhetens layout/rumsdisposition och arbeten som kräver behörighet behöver du ett godkännande från styrelsen. För mer information se §43 i våra stadgar.

Ansökningsblankett finner ni här: ANSÖKAN OMBYGGNAD.

Om denna process inte följs så kan du som lägenhetsinnehavare bli skyldig att själv bekosta och återställa lägenheten till ursprungligt skick.

El och VVS

Om du har behov av att göra förändringar inom El och VVS så kräver vi att det utförs fackmannamässigt av aktoriserat företag. Även här så behövs ett godkännande av styrelsen.

Säkerhetsdörrar
För att skapa ett enhetligt uttryck i våra gemensamma ytor så har styrelsen beslutat att dörrar till varje lägenhets entré skall ha samma utseende (mönster och färg). Om ni önskar säkerhetsdörr kan ni kontakta Lidingö Lås och Larm (08-765 25 80) då dom vet vilken modell som är tillåten. Det är viktigt att ni kontaktar styrelsen ifall ni önskar beställa dörr ifrån en annan leverantör.

Tidigare renoveringar 2012-2022

2022 restaurering, slipning av stenplattor in- och utvändigt samt av fönsterpartierna i entrén
2022 Renovering av skyddsrum
2022 Belysning i entré och trapphus

2020 stamspolning
2020: Godkänd OVK
2020: Beslut taget om en helt ny Pergola som installeras i april 2020

2019: Samtliga stora träd ansade
2019: Ny fasad på fastighetens framsida
2019: En ny inglasad tak terrass invigdes för medlemmarnas trevnad
2019: Ny parkeringsplats för moped & Vespa/MC

2018: Ny planterad häck runt merparten av fastigheten
2018: Nytt Cykelställ

2017-2018: Ny yttertaksbeläggning
2017-2018: Nya treglasfönster i hela fastigheten
2017-2018: Samtliga balkonger nya

2016: Byggnation av gästrum
2016: Fiber från Telia
2016: Trapphus

2015: Nya hissar

2014: Ny tvättstuga med nya moderna maskiner
2014: Asfaltering

2013-: Pågående arbete med tomten

2012-2013: Ventilation
2012-2013: Värmesysten
2012-2013: Elstammar
2012-2013: Stambyte