Stadgar

I föreningens stadgar framgår bland annat vilka skyldigheter de boende och styrelsen har och vad som krävs för att bli medlem i föreningen. Du hittar stadgarna via länken nedan.

Stadgar Brf Roslagsskutan 1