Trivselregler

För att alla som bor i vår förening skall trivas så har vi i vår skrivelse Trivselregler-reviderade 2021-08-17 summerat gemensamma regler som gäller för alla boende alla boende i fastigheten Bodalsvägen 20 på Lidingö

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta styrelsen.Trivselregler för Roslagsskutan 1

Ladda ner våra trivselregler här: Trivselregler-reviderade 2021-08-17

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande Trivselregler-reviderade 2021-08-17 för att alla ska trivas.

Ansvar för ordningen

Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte enbart Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, eventuella inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten.

Trivselreglerna gäller även för föreningens hyresgäster och kan ses som föreningens motsvarighet till tidigare ägares ordningsregler.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen enligt bostadsrättslagen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen dock alltid först uppmana medlemmen eller hyresgästen att följa reglerna. Först efter det, och om medlemmen eller hyresgästen, trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du frågor?

Har du funderingar eller frågor kring något som tas upp i dessa trivselregler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.